Wzrost oczekiwań połączonych z jakością produktów, złączy i artykułów wywołuje, iż badania nieniszczące są jeszcze powszechniej stosowane w procesach przemysłowych i w eksploatacji urządzeń mechanicznych. Badania nieniszczące pozwolą na znalezienie nieciągłości rzeczywistych w analizowanym artykule, złączu, urządzeniu czy jego wyposażeniu bez spowodowania zmian ich wartości praktycznych. Dzięki nim można kontrolować cały etap życia artykułu oraz usuwać wady i zapobiegać usterkom.

Czym są badania nieniszczące?

Badanie nieniszczące jest to postępowanie, w efekcie którego dostaje się informacje o występowaniu nieciągłości rzeczywistych w budynkach, o wartościach produktów przedmiotów badanych oraz kształtach obiektów, bez zakłócenia ciągłości ich makrostruktury oraz mikrostruktury i powodowania zmian czy oddziaływania na ich wartości praktyczne.


Badania nieniszczące (ang. Non-Destructive Testing) NDT pozwolą na ocenę stanu istniejącej konstrukcji i dokonywanie na owej zasadzie prognozy dotyczącej jej mocy, weryfikacji klasy wykonania i pewnego używania. Największą zaletą NDT jest możliwość określenia parametrów oraz wyczerpującego raportu fizycznego sprawdzanego produktu na każdym kroku realizacji. Badania NDT stosują technologie, które nie oddziałują na zdolności wytrzymałościowe oraz eksploatacyjne sprawdzanych konstrukcji, natomiast podczas wykonywania badania próbka nie ulega wszystkiemu uszkodzeniu, w przeciwieństwie do badań destrukcyjnych.

Na czym polegają badania nieniszczące?Dostępne formy badań nieniszczących – przykłady

Badania nieniszczące dzielą się na parę typów dotyczących sposobu ich zrobienia oraz obszaru. Kluczową jest metoda wizualna (VT), odmiennie mówiąc wizualna diagnostyka sprawdzanego obiektu. Dostępne są również badania zewnętrzne – penetracyjna (PT), prądów wirowych (ET) lub magnetyczno-proszkowa (MT). Niezwykle rozwinięte technologie tzw. objętościowe to: metoda radiograficzna (RT) oraz ultradźwiękowa (UT). W ostatniej technologii stosowane są technologie dysponujące urządzeniami mechanicznymi, oprogramowaniem komputerowym, czytnikami lub narzędziami nagrywającymi przebieg oraz efekty badań.

Badania ultradźwiękowe

Badanie UT zapewnia duże spectrum wykorzystań w sektorze metalurgicznym, energetycznym, kolejowym, powietrznym, jak również w dziedzinach podobnych także wspartych na spawalnictwie. Badania ultradźwiękowe (badania UT) są stosowane w badaniach prowadzonych podczas odbioru, produkcji, kontroli końcowej czy okresowej podczas eksploatacji. Wykonanie badań ultradźwiękowych wiąże się w znacznym stopniu z możliwością wszechstronnego analizowania elementów przy relatywnie niewielkich nakładach prowadzenia badań w nawiązaniu do pozostałych form badań nieniszczących.