Najczęściej mierniki ph kojarzą się nam z przyrządami służącymi do badania odczynnika ph w wodzie oraz ściekach. I faktycznie, bardzo często sięgamy po nie do badania tego typu substancji. Ale nie tylko. Mierniki znajdują zastosowanie między innymi w papiernictwie, przemyśle spożywczym, ogrodnictwie, rolnictwie, laboratoriach fotograficznych, wylęgarniach ryb, czy szkolnictwie.A dlaczego w ogóle badamy współczynnik ph? I czy mierniki ph rzeczywiście są nam potrzebne? PH to współczynnik, który każdy z nas w sobie nosi. Zawyżamy bądź obniżamy go między innymi poprzez spożywanie konkretnych produktów. Przekroczenie pewnej granicy w jedną czy w drugą stronę, wiąże się z przykrymi dolegliwościami, które zagrażają naszemu zdrowiu, a nawet życiu.Szczególną rolę mierniki ph ogrywają w badaniu gleby. Tu odczyn ph mówi o przydatności w uprawie konkretnych gatunków. Pozwala też na podjęcie konkretnych kroków w stronę przystosowania gleby pod uprawę, jeśli nie spełnia ona oczekiwanych warunków.Więcej informacji o miernikach ph na stronie .